22.01.19. u 14:23

Razvoj volonterstva u Istri u 2018. godini

Volonterski centar Istra (VCI) od 2012. godine provodi niz aktivnosti koje su usmjerene na opći cilj razvoja volonterstva u Istri. Od te godine - godine osnivanja VCI-ja, Istarska županija podržava rad i aktivnosti udruge, sufinancirajući projekte s ciljem razvoja volonterstva u Istri.
Tako su u 2018. godini, u sklopu projekta “Razvoj volonterstva u Istri”, aktivnosti VCI-ja bile usmjerene prema povećanju broja i vidljivosti volontera/ki i organizatora volontiranja u Županiji te podizanju kvalitete upravljanja radom volontera/ki. Aktivnosti kojima se na tome radilo jesu: radionice s mladima o volonterstvu, informiranje građana/ki o volonterstvu (posebno u virtualnom i medijskom prostoru), promoviranje i održavanje online volonterske baze, prikupljanje i analiza podataka o organiziranom volontiranju u IŽ, javno obilježavanje Međunarodnog dana volontera te podrška organizatorima volontiranja.
Kroz te aktivnosti, VCI je izravno informirao 211 građana/ki, od čega 109 djece i mladih kroz informativno-motivacijske radionice o volonterstvu. Projektne aktivnosti imale su neizravan učinak na više od 2200 korisnika online baze, pratitelja/ica društvenih mreža te građana/ki koji su posredno sudjelovali u javnim aktivnostima.. Pruženo je više od 90 usluga stručne/ savjetodavne podrške za 60 (predstavnika/ca) organizatora volontiranja. Procjenjuje se, da je kroz takav oblik podrške, ostvaren neizravan učinak na više od 1920 volontera/ki tih organizacija i vjerojatno jednako toliko krajnjih korisnika volonterskih usluga. Osim toga, u 2018. godini je osigurano i distribuirano 455 volonterskih knjižica za 25 organizatora volontiranja.
Web stranica, društvene mreže i online baza organizatora volontiranja i volontera/ki su redovno održavane te je broj korisnika/ca baze porastao (za 19,86% više volontera/ki i 5,97% više organizacija). VCI je promovirao volonterstvo i kroz više od 50 medijskih i drugih javnih nastupa, kao i kroz obilježavanje Međunarodnog dana volontera, 5.12.2018. U sklopu projekta, VCI je obradio sirove podatke Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2017. godinu za područje IŽ, koje prikuplja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te javno objavio podatke o (prijavljenom) organiziranom volontiranju u 2017. godini u Istarskoj županiji. Izvješće je predalo 92 organizatora volontiranja iz IŽ, koje uključuje 2.972 volontera/ke i 146.624 volonterskih sati. Prema VCI-jevoj analizi izvješća, u odnosu na godinu prije (2016.), broj uloženih volonterskih sati u IŽ porastao za čak 27,31%.
VCI uspjehom ovog projekta smatra činjenicu da im se iz godine u godinu javlja sve više organizatora volontiranja i od njih traži informativnu i savjetodavnu podršku, da sve više organizacija traži volonterske knjižice (što znači da vrednuju rad svojih volontera/ki) te da se broj korisnika/ca online baze povećava.
Međutim, da ne bi sve ostalo na brojkama, kao poseban uspjeh projekta ističu uličnu raspravu o volontiranju povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, koja se održala u Puli, u čiju su organizaciju i provedbu njihovi/e mladi volonteri/ke uložili puno truda. Izradili su privjeske za ključeve s izrekama o volontiranju, a na sam dan održavanja rasprave, 5.12., ali i prije rasprave, u online obliku, prikupili su motivirajuće i inspirirajuće poruke i izjave građana/ki o volontiranju, o čemu su i raspravljali s prolaznicima/cama na dan obilježavanja. Građani/ke su imali mogućnost završiti rečenicu koja je glasila "Za mene, volontiranje je...". Stoga, jedan od odgovora s kojim se može završiti ovo kratko izvješće o provedenim aktivnostima na razvoju volonterstva u Istri, ali i motivirati na daljnji rad, je izjava jedne građanke, koja je rekla da je za nju volontiranje "...izdvajanje mog slobodnog vremena kako bi izmamila osmijeh na lica ljudi i pomogla osobama kojima je pomoć potrebna.".
Tekst pripremila:
Tihana Fontana, mag.psych., stručna suradnica na projektima Volonterskog centra Istra