22.12.17. u 12:54

Održana konstituirajuća sjednica drugog saziva Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije

U srijedu 20. prosinca 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica drugog saziva Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije na kojoj je prezentiran Operativni plan aktivnosti Plana za zdravlje i socijalnu skrb Istarske županije za 2018. godinu te posebno proces dogradnje i adaptacije domova za starije osobe kojima je osnivač Istarska županija. Nakon prezentacija održana je konstruktivna rasprava u kojoj su članovi/ice istaknuli potrebu za uvođenjem standarda kvalitete socijalnih usluga kod svih pružatelja socijalnih usluga u Istarskoj županiji kao i za definiranjem kriterija za odobravanje i financiranje usluga pomoći u kući u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Savjet ima 16 članova/ica a čine ga predstavnici jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi, centara za pomoć u kući, korisnika, vjerskih zajednica te drugih pravnih osoba, obrtnika i drugih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, strukovnih komora i udruga te udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi.  U svom djelokrugu rada izrađuje socijalnu sliku, predlaže županijski socijalni plan skrbi, predlaže mjere za unapređenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga, prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda, procjenjuje potrebe korisnika i predlaže mjere i aktivnosti za poticaj razvoja postojećeg sustava socijalne skrbi i uvođenje novih oblika pomoći i usluga s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, daje inicijativu za dopunom ili izmjenom mreže usluga socijalne skrbi za područje Istarske županije, evaluira rad nositelja djelatnosti socijalne skrbi u dijelu provedbe mjera iz socijalnog plana, obavlja i druge poslove u svrhu ostvarivanja ciljeva Istarske županije iz područja socijalne skrbi.