23.02.17. u 11:36

Predstavljanje novog Savjetovališta za prehranu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije


Dana 17. veljače 2017. godine, u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, u prisutnosti istarskog župana Valtera Flega, pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonje Grozić - Živolić i ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandra Stojanovića, održana je tiskovna konferencija o početku rada Savjetovališta za prehranu.
Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti.
Naglasak rada savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja.
Aktivnosti savjetovališta namijenjene su građanima cijele naše županije, a posebno su usmjerene prema zadovoljenju potreba djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike. U rad savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci (magistri nutricionizma, liječnici epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitoga zdravlja.
Potporu svim aktivnostima Savjetovališta za prehranu u ZZJZIŽ pruža Istarska županija.